Wystawa Adama Puławskiego – Chełmskie Dni Idy Haendel

Adam Puławski

24 maja 2023r., w Szkole Muzycznej w Chełmie o godz. 16.30 w ramach Chełmskich Dni Idy Haendel (24-25 maja) zobaczyć będzie można wystawę Adama Puławskiego przedstawiającą 24 portrety 12 przedwojennych Żydów.

Wystawa Adama Puławskiego to portrety, które przygotowane zostały w ramach projektu o przywróceniu pamięci o chełmskich Żydach. Każda postać rysowana jest dwoma technikami, jeden portret jest realistyczny, drugi odnoszący się do nurtu sztuki współczesnej.

Pokazani zostaną m.in. wieloletni prezes chełmskiej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej Anszel Biderman, skrzypaczka Ida Haendel, ławnik i radny chełmski Mordko Iwry, zamordowany w 1930 r., inni radni i radne chełmskie, rabin oraz dorożkarze. Projekt kończą portrety dwóch anonimowych dziewczynek z getta chełmskiego.

Adam Puławski

Adam Puławski jest przede wszystkich historykiem Zagłady i historii ludności żydowskiej. Opublikował kilkanaście artykułów o stosunkach polsko-żydowskich w Chełmie w XX wieku. Pomysł na rysunki chełmskich Żydów narodził się podczas kwerendy dokumentów z okresu międzywojennego, wśród których zachowały się fotografie chełmskich Żydów.

Długo wahałem się, aby połączyć dwie moje aktywności, badanie historii i zamiłowanie do rysunku. Z powodu traumy towarzyszącej badaniu Zagłady, nie chciałem tej traumy przenosić do mojej działalności artystycznej. Jednak przeglądając dokumentację w chełmskim archiwum, wśród której znajdowałem zdjęcia przedwojennych Żydów, postanowiłem moimi rysunkami niejako „przywrócić je do życia”. W ten sposób pragnę włączyć się w te, coraz częstsze, inicjatywy upamiętniania chełmskich Żydów.” – mówi Adam Puławski

Adam Puławski

Adam Puławski

Adam Puławski pokazuje swoje prace od 2016 r. Wystawiał m.in. w Chełmie, Lublinie i Warszawie. Planowane są też wystawy w Łęcznej i Krakowie.

Adam Puławski