Zakaz wstępu do lasu

Lasy Chełm

Niestety mamy kolejny zakaz jaki nas spotyka w czasach zarazy. Panująca pandemia koronawirusa spowodowała, że Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu na teren lasów i parków narodowych w dniach 3 – 11 kwietnia 2020r.

W przekazanym komunikacie, który może przeczytać na stronie Lasów Państwowych możemy przeczytać pełne uzasadnienie związane z wprowadzonym tymczasowym zakazem (3 – 11 kwietnia) wstępu do lasów i parków.

„Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu”.

Co prawda wydaje nam się ten zakaz za nadmiernie restrykcyjny. Niedawno wprowadzone restrykcje i ograniczenia w przemieszczaniu się i spotkaniach w grupach. Dotychczasowe ograniczenia w poruszaniu, odległości między osobami itd… powinny być wystarczającym obostrzeniem.

Po niedawnych zakazach i ograniczeniach nie możemy korzystać z parków miejskich, bulwarów, plaż, promenad, lasy wydawały się ostatnim miejscem gdzie możemy chodzić na spacery.

Przebywanie na terenach lasów i kontakt z przyrodą było chyba ostatnim miejscem, czymś naturalnym i potrzebnym do przetrwania w izolacji międzyludzkiej i pozwalało nam zapewnić podstawowe potrzeby konieczne do normalnego funkcjonowania w obecnej sytuacji.