Nowa wystawa czasowa Muzeum Krasnystaw

starodruki muzeum krasnystaw

„Starodruki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie” są kolejną z wystaw prezentowanych na zasadzie magazynu studyjnego zaproponowanych przez pracownika Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Maję Toczoną – Wal.

Podobnie jak poprzednia ekspozycja zatytułowana „[nie]Widzialne” ta wystawa ma na celu zaprezentowanie części zbiorów na codzień przechowywanych w muzealnych magazynach, nieudostępnianych publiczności ze względu na ich zły stan zachowania.

39 tomów wydań polskich i europejskich, lecz nie tylko, zebranych zostało w dawnej bibliotece jezuickiej. Datowane są od XVI po XVIII wiek. Kilka z nich stanowiło część jej zbioru, kilka pochodzi od augustianów, inne pojawiły się w kolekcji dzięki darom i zakupom – wszystkie natomiast stanowią depozyt parafii p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Od lat nie opuszczały magazynu Działu Historii.

Wystawa w założeniu przywodzić ma na myśl biblioteczną czytelnię, pracownię wypełnioną księgami, rozwieszonymi na ścianach zapiskami i notatkami. Kolejne obiekty-destrukty umieszczone zostały piętrowo w gablotach. Starodruki ustawiono pionowo, jak na półkach. Pominięto chronologię wydań, tomy rozmieszczono w sposób przypadkowy, bez grupowania tematycznego, bez tłumaczeń łacińskich tytułów. Na ścianach pojawiły się ramy i ramki w których znajdują się skany pozwalające zajrzeć do każdej z prezentowanych ksiąg – przypisane są do siebie kolejnymi numerami. W ten sposób zwiedzający może zbudować swoje własne doświadczenie, oswoić się z obiektem zabytkowym i poznać go na swoich warunkach. Pokazane na ścianach wybrane strony często pokryte są plamami, widoczne są podkreślenia, wykreślenia, dopiski, zapiski, notatki i poprawki. Okładki są sfatygowane, strony noszą ślady zagięć, niektóre z notatek zostały zaklejone przez kolejnych właścicieli. Dzięki temu sięga wydaje się być „żywa”. Eksponowany jest, przynajmniej w założeniu, nie sam obiekt ale i ładunek emocjonalny w nim zawarty.

Wernisaż wystawy autorskiej „Obrazki z podróży” Pana Juliana Psujka

Wystawę „Starodruki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie” oglądać można w dawnej bibliotece jezuickiej na pierwszym piętrze Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie do 10 maja 2020 roku.

Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest pracownik Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Maja Toczona – Wal.

Zobacz:

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie